Tjänster

addici

Några av de tjänster som vi erbjuder är:
- stationär bevakning
- ronderande bevakning
- SBA (systematiskt brandskyddsarbete)
- parkeringsservice
- butikskontroll- försäljningskontroll/Mystery Shopper
- leveranskontroll
- utpasseringskontroll
- receptionstjänster
- CCTV/trygghetscenter
- säkerhetskonsultation
- säkerhetschefsfunktion
- säkerhetsutbildning (kortbedrägeri, kris/konflikthantering, svinn, brand)
- säkerhetsteknik