Innovativ tjänsteportfölj inom säkerhet

Addici erbjuder moderna och personliga säkerhetslösningar. Vi har marknadsledande expertis och lång erfarenhet av lösningar för verksamheter med högt ställda säkerhetskrav.

addici

Våra tjänster omfattar:

• Bevakning

Våra väktare, ordningsvakter och skyddsvakter skapar trygghet och ger oöverträffad service. Genom utbildningar som Service i stjärnklass och samarbete med övriga delar av Coors integrerade facility management-leveranser blir vi ett stöd i kundens verksamhet.

• Säkerhetsteknik

Vi har erfarenhet från några av de största och mest komplexa säkerhetsinstallationerna i Norden. Vi erbjuder installation, drift och underhåll av inbrottslarm, passersystem, CCTV, samt brandlarm och släckanläggningar. Genom en strukturerad process för underhållsplanering får våra kunder förutsägbarhet och kontroll över sina kostnader. 

• Tillträdesskydd

Våra lösningar inom tillträdesskydd skapar hög tillgänglighet och är enkla att använda för kundens medarbetare. Vi kompletterar drift av passersystem med fjärröppningstjänster, automatiserad beställning av kort och behörigheter, och möjlighet att få hjälp av Coor Security Center dygnet runt, året om.  

• Brandskydd

Inom brandskydd erbjuder vi kunder hjälp med alla delar av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Från riskinventering och uppsättning av brandskyddsorganisation till utbildning, kontroller och uppföljningar.