Om Addici

Säkerhet med passion och känsla för service

Addici Security är Sveriges fjärde största säkerhetsföretag. Våra väktare, ordningsvakter och skyddsvakter säkerställer trygghet samtidigt som de har en passion för service.

Addici är ett helägt dotterbolag till Coor. För att kunna erbjuda hög tillgänglighet och en kontaktväg för säkerhetsfrågor har vi byggt upp ett kvalificerat säkerhetscenter, Coor Security Center. Där hanteras ärenden från 40 olika länder dygnet runt, året om. Här säkerställer vi också driftsäkerhet genom teknisk övervakning och styrning av kundens säkerhetssystem.

Synergier med andra FM-tjänster

Det finns många fördelar med att anlita oss som säkerhetspartner, inte minst för dig som redan är kund till Coor. I de integrerade facility management-uppdragen har vi stora möjligheter att samutnyttja vår personal, vilket leder till kostnadseffektivitet och korta inställelsetider. Det kan till exempel handla om att utföra tillsyn av fastighetens teknik i samband med väktarnas ronder. Genom att arbeta med lokal personal på plats i kombination med säkerhetsexperter på distans kan vi snabbt avhjälpa olika problem. Läs mer på Coors hemsida  om synergier och tekniska innovationer som skapar kostnadseffektivitet.